Spring navigation over

Velkommen til Jebjerg Børnehus

Jebjerg Børnehus er en institution for børn i alderen 2,11-10 år, hvor børnehavebørnene og SFO børnene dog hver især har egne lokaler.

Jebjerg Børnehus er en del af organisationen Jebjerg Børnehus og skole.

Personalet i Jebjerg Børnehus er alle certificeret i ICDP. ICDP er en metode der bygger på det anerkendende / relations- og ressourceorienterede menneskesyn, og er således med til at skærpe personalets bevidsthed omkring relationens vigtige betydning for barnets trivsel og udvikling.