Foruden denne hjemmeside har vi andre informationsveje, der fortæller om alle de mange spændende ting, der foregår i SFO'en.

Den daglige kontakt mellem SFO og forældrene i forhold til det enkelte barn sker ved hente- og bringesituationer i SFO'en, hvorimod de mere generelle informationer mellem SFO og forældre foregår via skolens forældreintra.

Inden barnet starter i SFO'en, modtager forældrene en forældrefolder, der beskriver nyttige informationer om SFO'en.

SFO'en har et tæt og formaliseret samarbejde med børnehaven og skolen, der skal være med til at sikre de gode overgange til gavn for alle børn. Derudover samarbejder vi med tale/høre-konsulent, ergo- og fysioterapeuter, psykolog og socialrådgiver hos PPR i Skive Kommune.

Forældreintra

Skoleintra

Publiceret 18-01-2021