Kulturen i Jebjerg SFO er præget af, at alle medarbejdere har et anerkendende menneskesyn. Det viser sig ved, at vi anerkender hinanden og ser hinandens forskelligheder som styrker.

Anerkendelse skaber tryghed, hvilket er et vigtigt fundament for personalets trivsel i SFO'en. 

 

Også børnenes trivsel er meget vigtig for os.

Det betyder, at vi hele tiden har fokus på, om børnene har nogle at lege med, og om det enkelte barn føler sig som en anerkendt og betydningsfuld del af børnefællesskabet.

 

 

 

 

 

Publiceret 18-01-2021