Inddragelse af og samarbejde med forældrene har stor betydning for barnets positive udvikling.

 

Samarbejdet foregår via daglige snakke ved aflevering og afhentning i børnehaven, samt via forældresamtaler i SFO'en. Hvis der opstår behov, kan konsulenter fra PPR inddrages i samtalerne.

 

For at dokumentere samarbejdet, oprettes en Stafetlog på barnet, som beskriver indsatser og handleplaner for barnet. Stafetloggen kan kun læses af de forældrene og de fagpersoner, der bliver inviteret ind i Stafetloggen.

 

Derudover er det altid muligt at invitere til forældresamtaler, hvis forældre eller personale mener, der er behov for dette. 

 

SFO'en afholder hvert år et forældre arrangement med børn og forældre, hvor vi spiser sammen og hygger os.

Derudover afholder vi bedsteforældredage og forældredage, hvor vi en eftermiddag byder på kaffe og kage, til hygge for alle.

 

Publiceret 26-01-2019