Værdier – det er værdifuldt at

 • Personalet arbejder som en faglig helhed – såvel i det enkelte team som i den samlede personalegruppe
 • Personalegruppen har et fælles pædagogisk fundament, der indebærer en forpligtende praksis
 • Der er respekt, værdsættelse, anerkendelse og brug af hinandens forskelligheder, ressourcer og kompetencer
 • Der er mulighed for kompetenceudvikling for den enkelte – personligt som fagligt
 • Der er et fagligt miljø, der sikrer udvikling af personalegruppen
 • Alle føler et fælles ansvar for hinanden og hele huset
 • At tage samt få ansvar
 • Være innovativ, omstillingsparat og fleksibel

 Derfor vil vi

 • Sikre et samarbejde, der består af anerkendelse, åbenhed, ærlighed og loyalitet
 • Være åbne overfor nye ideer / tiltag – forandring og udvikling
 • Sikre et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejde for at den enkelte ser egne ressourcer som en nødvendighed for vores fælles arbejdsplads
 • Sikre tryghed og tillid, og give handlefrihed indenfor institutionens fælles mål
 • Sikre at alle er inkluderet i fællesskabet

 

Publiceret 18-01-2021