Værdier – det er værdifuldt at 

  • Forældrene har hovedansvaret for deres barns udvikling
  • Samarbejdet mellem forældre og personale er kendetegnende ved tryghed, åbenhed, tillid, ærlighed og gensidig respekt
  • Personalets samarbejde med forældrene er anerkendende, ressourceorienteret og ligeværdigt
  • Skabe helhed i barnets liv mellem hjem og institution
  • Forældre oplever, at personalet kan lide at være på arbejde og være sammen med deres barn

 Derfor vil vi 

  • Sikre et gensidigt højt informationsniveau
  • Sikre et aktivt forpligtende samspil mellem forældrenes og personalets kompetencer
  • Arbejde for fælles indsats i at støtte barnet i dets udvikling
  • Støtte og vejlede forældre – tage ledelsen ved behov herfor
  • Have et forpligtende og berigende samarbejde med forældreråd og skolebestyrelse

 

Publiceret 15-01-2021