Værdier – det er værdifuldt at

 • Barnet føler sig inkluderet
 • Barnet føler sig trygt og anerkendt, støttes i sin udvikling og udvikler selvværd og selvtillid
 • Barnet udvikler modvindskompetence
 • Barnet indgår i betydningsfulde relationer, hvorved det kan udvikle empati, omsorg og respekt
 • Barnet har en hverdag med nærvær, samhørighed og ligeværd
 • Voksne er ansvarlige for relationen med barnet
 • Voksne og børn er ligeværdige – ikke ligestillede
 • Have et helhedssyn på barnets kompetencer, forudsætninger og muligheder

 Derfor vil vi

 • Skabe et trygt og imødekommende miljø
 • Være nærværende voksne, som børnene kan stole på
 • Være tydelige voksne, der skaber gode rammer for børnene, hvorfra de kan agere og udvikle sig
 • Være gode rollemodeller for børnene
 • Være kulturbærer vedr. omgangsformer, normer, traditioner og kulturarv
 • Arbejde ud fra de 8 samspilstemaer i ICDP:

Tema 1: Vis positive følelser – vis at du er glad for barnet
Tema 2: Juster dig efter barnet og følg dets initiativ
Tema3: Tal med barnet, om det som optager det og prøv at få gang i en følelsesmæssig samtale
Tema 4: Ros barnet for det, som det magter, og anerkend barnet for at være den, det er
Tema 5: Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, så I har fælles oplevelse af omverdenen
Tema 6: Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen ved at tale om den og ved at vise følelser og entusiasme
Tema 7: Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med barnet
Tema 8: Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser på en positiv måde, ved at lede det, vise positive alternativer og planlægge sammen

 

Publiceret 15-01-2021