Det pædagogiske personale

Lone Rahn Heskjær
leder 

 

 

Mai-Britt Sehested Thybo
pædagog

 

 

Frederikke Berg Nielsen

Er på barselsorlov

Pædagog

 

Malene Andersen        
pædagog

 

Isabella Lauritsen

Pædagogstuderende

 

Hanne Goul
pædagogmedhjælper

           

  

Janni Østergård

Pædagog

 

Anni Ringgaard
pædagogmedhjælper 

Charlotte Møller

Pædagog

 

 Lene Rønfeldt
pædagog 

 

 

Troels Hansen

pædagogiskassistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 18-01-2021