Bestyrelsen for Jebjerg Børnehus og skole består af 7 forældre og 2 medarbejdere.

Forældre og medarbejdere i både Børnehus og skole er repræsenteret i bestyrelsen, hvor også ledelsen deltager i møderne.

Der holdes 6 ordinære forældremøder om året.

 

 

                                                   

 

Publiceret 15-01-2021