Kulturen i Jebjerg Børnehus er præget af, at alle medarbejdere har et anerkendende menneskesyn. Det viser sig ved, at vi anerkender hinanden og ser hinandens forskelligheder som styrker.

Anerkendelse skaber tryghed, hvilket er et vigtigt fundament for personalets trivsel i børnehaven. 

 

Også børnenes trivsel er meget vigtig for os.

Det betyder, at vi hele tiden har fokus på, om børnene har nogen at lege med, og om det enkelte barn føler sig som en anerkendt og betydningsfuld del af børnefællesskabet.

 

Vi mener, at barnets stemme er vigtig, og at børnenes perspektiv på hverdagen i børnehaven har stor betydning. Derfor anvender vi bl.a. børneinterview, for at blive klogere på, hvordan børnene trives.

 

Tidlig opsporing og indsats er også et fokusområde i børnehaven. Dette foregår ved, at personalet jævnligt drøfter det enkelte barn i børnehaven med fokus på trivsel, samt hvorledes der tages hånd om og arbejdes professionelt med det enkelte barns trivsel.

 

 

 

 

 

 

Publiceret 15-01-2021