Inddragelse af og samarbejde med forældrene har stor betydning for barnets positive udvikling.

 

Samarbejdet foregår via daglige snakke ved aflevering og afhentning i børnehaven, samt via forældresamtaler i børnehaven. Hvis der opstår behov, kan konsulenter fra PPR inddrages i samtalerne.

 

For at dokumentere samarbejdet, oprettes en Stafetlog på barnet, som beskriver indsatser og handleplaner for barnet. Stafetloggen kan kun læses af de forældrene og de fagpersoner, der bliver inviteret ind i Stafetloggen.

 

Foruden Stafetlogmøderne afholdes der planlagte forældresamtaler, når barnet har gået i børnehaven i 3-4 måneder samt inden skolestart.

Derudover er det altid muligt at invitere til forældresamtaler, hvis forældre eller personale mener, der er behov for dette. 

 

 

Publiceret 18-01-2021